Vasiliko

AVAX S.A.

28th km, National Road Athens-Lamia,
Vasiliko, Afidnes Attikis 19014
GREECE
Athina Vitaliotou

Telephone: 0030.22950.26150.1.2
Facsimile: 0030.22950.26155
Email: pr@avaxdeco.gr
Website: www.avaxdeco.gr