Vasiliko

AVAX S.A.

28th km, National Road Athens-Lamia,
Vasiliko, Afidnes Attikis 19014
GREECE
Athina Vitaliotou

T: +30 22950 26150 1 2
F: +30 22950 26155
E: pr@avaxdeco.gr
W: www.avaxdeco.gr